Κατηγορίες
Αντωνίου Χρήστος

Αντωνίου στη Βουλή: “Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο και δυσκολίες μπροστά μας”

Στην Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια του Σχεδίου Νόμου “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις” μίλησε την Πέμπτη 27 Ιουλίου ο βουλευτής Ημαθίας (ΣΥΡΙΖΑ) Χρήστου Αντωνίου.

Αναφέρθηκε στους στόχους της Οδηγίας της ΕΕ καθώς και σε άλλες ρυθμίσεις που η Κυβέρνηση “έφερε” στη Βουλή με το συγκεκριμένο ν/σ ενώ απευθυνόμενος σε συναδέλφους του βουλευτές της αντιπολίτευσης επεσήμανε τις κυβερνητικές προσπάθειες για διάρθωση της κατάστασης που όπως είπε “κληροδότησαν” οι προηγούμενες Κυβερνήσεις.

Αναλυτικά, ο βουλευτής Ημαθίας ανέφερε τα εξής:

“Κυρίες και κύριοι βουλευτές με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αντιμετωπίζουμε σε πρώτο επίπεδο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της αντίστοιχης ευρωπαϊκής, που αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο φορολογικών αρχών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της Οδηγίας είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και ως τέτοιες ορίζονται όμιλοι με κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης στο σύγχρονο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, όσον αφορά τη διάρθρωση, τις πολιτικές τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και των εσωτερικών συναλλαγών τους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών, η αποτροπή της τεχνητής μεταφοράς σημαντικών πηγών εισοδήματος και κερδών σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα, καθώς και η αποτροπή της απώλειας φορολογικών εσόδων στις χώρες όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη. Επομένως, η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα της εναρμόνισης της νομοθεσίας της χώρας μας, σε σχέση με αυτό το θέμα, είναι ιδιαίτερα σημαντική και επείγουσα.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται προς ψήφιση σημαντικές και θετικές ρυθμίσεις που αγγίζουν τους πολίτες και την καθημερινότητά τους. Αυτό αναγνωρίστηκε και επισημάνθηκε και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, στη σχετική διαδικασία που προηγήθηκε στην Επιτροπή.

Σταχυολογώντας τις πιο σημαντικές διατάξεις, αναφέρω τις παρακάτω:
Πρώτα-πρώτα, η μετάταξη σημαντικών κατηγοριών προϊόντων, από τον υψηλότερο στο χαμηλότερο συντελεστή. Αναφέρομαι στα δρεπτά άνθη, τις σύνθετες ζωοτροφές, που κυρίως αφορούν την κτηνοτροφία μας, στην οποία κατά 70% το κόστος παραγωγής αφορά τις ζωοτροφές.
Επίσης, η διεύρυνση της προστασίας των καταθέσεων έως ποσού 1.250 ευρώ για τις τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Καθορίζονται ρητώς οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος.
Προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018 για τα κτίσματα που βρίσκονται στις πληγείσες από τον σεισμό του Ιουνίου περιοχές της Λέσβου και, επίσης, απ’ ό,τι μας ενημέρωσε και η κυρία Υπουργός, έρχεται και απαλλαγή για τις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό της Κω.

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας. Η προτεινόμενη διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας παραχωρούνται δημόσια ακίνητα που η συντήρηση και διαχείρισή τους επιβάρυναν ως σήμερα το δημόσιο σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπηρεσίες, ΟΤΑ, περιφέρειες, ώστε να καλύψουν στεγαστικές, λειτουργικές, οικονομικές και λοιπές ανάγκες.

Προβλέπεται άμεση αποδοχή δωρεάς προς τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι ποσού των 40.000 ευρώ, χωρίς προσυπογραφή ή έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η πλειονότητα των δωρεών αφορούν σε κινητά ή υπηρεσίες, όπως, παραδείγματος χάρη, καύσιμα σε περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος κ.λπ. ή αναλώσιμα σε προσφυγικές δομές.

Εκλογικεύεται το σύστημα προστίμων για τα ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα που διαπιστώθηκαν μετά τη διασταύρωση των σχετικών ελέγχων. Προβλέφθηκε εξαίρεση από την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για ειδικές περιπτώσεις και θεσμοθετείται ηλεκτρονικό παράβολο ανάλογο με τα κυβικά και το είδος του οχήματος από εκατό έως διακόσια πενήντα ευρώ.

Επίσης, με την ίδια νομοθετική πρόταση προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων ηλεκτρονικών παραβόλων που εκδόθηκαν ήδη και πληρώθηκαν από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ λίγο στις τροπολογίες, για τις οποίες έγινε και πολύς θόρυβος στην αρχή της συνεδρίασης. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις τροπολογίες έχουν όντως επείγοντα και επιτακτικό χαρακτήρα όσον αφορά στη ρύθμισή τους και δικαιολογούν τον χαρακτήρα του επείγοντος λόγω της προσεχούς διακοπής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας τον Αύγουστο. Επίσης, στο σύνολό τους ρυθμίζουν με ευνοϊκό τρόπο ζητήματα καθημερινότητας συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων.

Ως πιο σημαντικά θα αναφέρω ότι λύνεται το θέμα με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς 037 και 038 όσον αφορά το ποιοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Λύνεται επίσης το ζήτημα με τους κατόχους οχημάτων που είχαν καταστραφεί ή διαλυθεί πριν το 2004 και τα οποία διαγράφονται από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Απαλλάσσονται από τον φόρο τα κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται σε όσους πραγματοποιήσουν αλλαγές με κάρτα ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Δημιουργείται Επιτροπή για την Αναθεώρηση των Αντικειμενικών Αξιών των Ακινήτων. Ρυθμίζεται η καταβολή των οφειλόμενων στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους, κυρίως των ΔΑΟΚ, που διενεργούσαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους στα αγροτικά μας προϊόντα που ήταν προς εξαγωγή. Αυτή ήταν μια εκκρεμότητα που δυσκόλευε τη δουλειά τους, η οποία ήταν εκτός ωραρίου συν τα σαββατοκύριακα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα έχουμε μια σειρά θεμάτων και γεγονότων που εδραιώνουν διεθνώς την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, η επιτυχής δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, η βελτίωση των δεικτών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη σταδιακή επάνοδο της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα, όσο και αν γίνεται προσπάθεια αυτά τα θετικά γεγονότα να υποβαθμιστούν από την Αντιπολίτευση, σε αντίθεση με τα θετικά σχόλια του διεθνούς Τύπου και θεσμικών πολιτικών και οικονομικών παραγόντων.

Δεν πανηγυρίζουμε ούτε εφησυχάζουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο και δυσκολίες μπροστά μας, όμως είναι πλέον γεγονός ότι τα πολύ δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω και μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον.
Επίσης, εμείς θα παλεύουμε για τις λύσεις στα δύσκολα προβλήματα που μας κληροδότησε η δική σας ιστορική περίοδος, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και εσείς θα ασχοληθείτε με το τι έγραψε και το τι κατέγραψε ο κ. Βαρουφάκης”