Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Τρικάλων σχετικά με τη ρίψη αντικειμένων στα κανάλια

Από τον Τ.Ο.Ε.Β. Τρικάλων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
“Τις τελευταίες μέρες έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ρίψης διάφορων αντικειμένων στις στραγγιστικές τάφρους του δικτύου μας.

Οι στραγγιστικές τάφροι δεν αποτελούν σκουπιδότοπους. Θα πρέπει να είναι καθαρές για την αποστράγγιση των χωραφιών έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ζημίες στις αγροτικές καλλιέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού άρδευσης του ΤΟΕΒ Τρικάλων “Απαγορεύεται το ρίξιμο μέσα στις διώρυγες και τάφρους οποιωνδήποτε αντικειμένων, όπως ξύλα, πέτρες, χώματα, άχυρα, κονσέρβες, φυτά κλπ .”
Για όσους δεν συμμορφωθούν o TOEB θα επιβάλει πρόστιμα και θα προβεί σε μηνύσεις.”