Κατηγορίες
ανακοινώσεις εργασία

Τεχνολόγους τροφίμων (ΤΕΙ) ζητά η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ στην Αλεξάνδρεια

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για θέσεις Αναλυτή-Αναλύτριας Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής.
Επιπλέον, η γνώση Γερμανικής γλώσσας και εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολογικά θα συνεκτιμηθούν.

Αποστολή Βιογραφικού μέχρι : 30.06.2017
Fax : 2333027806
E-mail  : info@almifoods.gr