Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Προσοχή στους επιτήδειους που υποδύονται πωλητές των “Παιδιών της Άνοιξης”

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΑπό τα “Παιδιά της Άνοιξης” ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Λόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανισθεί άτομα που επικαλούνται τον τίτλο του Κέντρου «Τα Παιδιά της Άνοιξης» και πωλούν προϊόντα σε ανύποπτους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν το Κέντρο, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τους ωφελούμενους του Κέντρου στα εργαστήριά του διατίθενται αποκλειστικά στις καθιερωμένες εκθέσεις που πραγματοποιούνται και μόνο από φορείς του Κέντρου, οι οποίοι φέρουν βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.

  • Κανείς άλλος πλην των παραπάνω αναφερόμενων ατόμων δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πωλεί προϊόντα.
  • Σε κάθε αγορά προϊόντος να ζητείται απόδειξη, η οποία πρέπει να φέρει τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που σας προσεγγίσει κάποιος άγνωστος προς εσάς χρησιμοποιώντας την επωνυμία του Κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 23330 27212 ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.