Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Προσοχή στους επιτήδειους που ισχυρίζονται ότι πουλάνε προϊόντα για τα Παιδιά της Άνοιξης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣΛόγω του ότι τις τελευταίες ημέρες, έχουν εμφανισθεί άτομα, που επικαλούνται τον τίτλο του κέντρου των «Παιδιών της Άνοιξης» και πωλούν προϊόντα σε ανύποπτους πολίτες, που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν το Κέντρο, σας ενημερώνουμε ότι:

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τα παιδιά στα εργαστήρια που λειτουργούν στο χώρο των «Παιδιών της Άνοιξης», διατίθενται αποκλειστικά από φορείς του Κέντρου, οι οποίοι φέρουν βεβαίωση με σφραγίδα του Συλλόγου.

Κανείς άλλος πλην των παραπάνω αναφερόμενων ατόμων δεν έχει εξουσιοδότηση να διακινεί και να πωλεί προϊόντα.

Σε κάθε αγορά προϊόντος να ζητείται απόδειξη, η οποία πρέπει να φέρει τα φορολογικά στοιχεία του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε άγνωστος προς εσάς, σας προσεγγίσει, χρησιμοποιώντας την επωνυμία του κέντρου και δε διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο Τηλ. 23330 27212 ή με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.