Κατηγορίες
εργασία

Μηχανικό και ηλεκτρολόγο ζητά η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ στην Αλεξάνδρεια

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΜΗΧΑΝΙΚΟ για την παραγωγή για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.
Για εργασία σε βάρδιες με ευθύνη την συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής αλλά και τεχνικών κατασκευών.
Απαιτούμενα προσόντα: Καλές τεχνικές γνώσεις, ενδιαφέρον και συνέπεια στην εργασία του.
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί αναλόγως

Επίσης ζητά ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για την παραγωγή, επίσης για το εργοστάσιό της στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας –Κρύας Βρύσης.
Για εργασία σε βάρδιες με ευθύνη την συντήρηση και λειτουργία των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
Απαιτούμενα προσόντα: Καλές τεχνικές γνώσεις, πτυχίο ηλεκτρολόγου – ηλεκτρονικού, ενδιαφέρον και συνέπεια στην εργασία του.
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί αναλόγως
Βιογραφικά σημειώματα και για τις δυο θέσεις μπορούν να αποσταλούν στο Fax 23330 27806 και στο e-mail info@almifoods.gr