Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 23, 2017)

Απομυθοποίηση (η)

{-ης, κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αφαίρεση των μυθικών στοιχείων (διήγησης, αντίληψης κ.α.), η παρουσίαση (προσώπου, γεγονότος κλπ) στις πραγματικές τους διαστάσεις χωρίς τα πλασματικά ή εξιδανικευτικά στοιχεία που τα περιβάλλουν: η ~ των μεγάλων ανδρών || η ~ της εικόνας που είχαν σχηματίσει για τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη.

ΕΤΥΜ.: Απόδ. του ελληνογενούς αγγλ. Demythologisation (νόθο σύνθ.)

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 249