Κατηγορίες
Νάουσα

Ανακοίνωση του Δήμου Νάουσας για τα voucher στην ΕΕΤΑΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας ενημερώνει ότι η υποβολή αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για λήψη VOUCHER από τις δυνητικά ωφελούμενες γυναίκες – μητέρες στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018 λήγει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να στείλουν ταχυδρομικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στην πρόκληση της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Δικαιούχοι VOUCHER είναι οι άνεργες ή εργαζόμενες μητέρες εκτός των τακτικών υπαλλήλων και ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.