Κατηγορίες
Οικονομία

Έως τις 17 Ιουλίου η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εκτίμηση των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των λογιστών της χώρας, αποφασίστηκε να δοθεί ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.


Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.