Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ψήφισμα στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για τους εργαζομένους στα super-market Καρυπίδης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 στις 20:00 εξέδωσε ομόφωνα Ψήφισμα αναφορικά με την καταβολή των δεδουλευμένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στους εργαζόμενους των Super-market Καρυπίδης.

Αναλυτικά, το κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 20:00 εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Το αίτημα που κατέθεσε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας-Πέλλας σχετικά με τους εργαζόμενους στα super-market Καρυπίδης

2.Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την έγγραφη ενημέρωση του ως άνω Σωματείου παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό

Εκφράζουμε την απόλυτη στήριξή μας στο δίκαιο αίτημα τους που αφορά την  άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους καθώς και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Στους Βουλευτές Νομού Ημαθίας
3. Στα Μ.Μ.Ε. με δελτίο τύπου”