Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στις 20:00, σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ενδιαφέροντα τα θέματα 1 και 2 (διαβάστε στη συνέχεια όλα τα θέματα που θα συζητηθούν), ενώ το 28ο θέμα – που αφορά μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νηπιαγωγείου – δίνει την ευκαιρία για συζήτηση του θέματος της σχολικής στέγης γενικότερα στην Αλεξάνδρεια, αφού είναι ουκ ολίγα τα νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοικιών ενώ υπάρχουν και τάξεις σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας που στεγάζονται σε “πρόχειρες” και “προσωρινές” κατασκευές εδώ και χρόνια και καμιά διοίκηση δεν κινήθηκε αποτελεσματικά ώστε να λυθούν τα συγκεκριμένα θέματα.

Επίσης, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αναμένεται και η “επίσημη πρώτη” του αντικαταστάτη του δημοτικού συμβούλου Γ. Σπυρίδη, που παραιτήθηκε προ ημερών.

Αναλυτικά θα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του έτους 2017. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

2. Έγκριση ή μη: α) της παράτασης της περιόδου εκκαθάρισης, β) των λογαριασμών της εκκαθάρισης της 9/11/2015 της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος (Δ.Ε.ΚΑ.Τ.Ε.)» και γ) της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

5. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

6. Επιβολή  προστίμου σε βάρος της κας Χατζέλη Ελένης του Παντελή λόγω παράνομης διαφήμισης. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

7. Επιβολή  προστίμου σε βάρος της κας Χατζέλη Ελένης του Παντελή λόγω παράνομης διαφήμισης. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

8. Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Τσουκαλίδη Παύλου του Δημητρίου λόγω παράνομης διαφήμισης.  (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

9. Επιβολή προστίμου σε βάρος του κου Ουσταμπασίδη Απόστολου του Γεωργίου λόγω παράνομης διαφήμισης. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

10. Επιβολή προστίμου σε βάρος του κου Παπαδόπουλου Δημήτριου του Σάββα λόγω παράνομης διαφήμισης. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

11. Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Παπαδόπουλου Δημήτριου του Σάββα λόγω παράνομης διαφήμισης. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο ανασφάλιστο κάτοικο του δήμου μας. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

13. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο ανασφάλιστο κάτοικο του δήμου μας. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

14. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθμ. 169/2017 Οικονομικής επιτροπής). (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 2η 3η  και 4η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

17. «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2017. (σχετική απόφαση αριθμ. 175/2017 Οικονομικής Επιτροπής) (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

18. Αποδοχή και απόδοση ποσού  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση  λειτουργικών δαπανών ( Β΄ κατανομή)  ετους 2017. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

19. Λήψη απόφασης για: Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης. (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ” (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ” (ΑΜ 109/2014) (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (ΑΜ 812014). (Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

23. Έγκριση ή μη του οριστικού πρωτόκολλου παραλαβής για “προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης” έτους 2016 (Α.Μ. 18/2016), του οριστικού πρωτόκολλου απόρριψης των μη συμβατικών υλικών και λήψη ή μη σχετικών αποφάσεων για την εν λόγω προμήθεια. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

24. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη τεσσάρων μισθωτικών σχέσεων που αφορούν την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω συνταξιοδότησης του μισθωτή. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

25. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των αριθμ. 8 και 25 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

26. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 10 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 3, 5 και 6 καταστημάτων Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

28. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Ισαάκ Χαλκίδης)

29. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής Κτιρίου κατάλληλου προς μίσθωση για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

30. Ορισμός μελών:
α) Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανήγυρεις του Δήμου,
β) Επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων του Δήμου-Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

31. Αντικατάσταση της κας Διβοπούλου Ευδοκίας, από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας” (Εισηγητής: Μόσχος Κυτούδης)

32. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Λεωνίδου Μαρία του Λεωνίδα. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

33. Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον ΣΤΑΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)