Κατηγορίες
εργασία

Ημαθία: θέσεις εργασίας στον Α. Σ. Βέροιας Venus Growers

venus growersΟ Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας Venus Growers ανακοινώνει πως ενδιαφέρεται για προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εποχικών εργαζομένων:
1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια
υγειονομικού ενδιαφέροντος
6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς σε φωτοτυπία (πρώτο το όνομα του εργαζόμενου),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή κινητής τηλεφωνίας)

Επιπλέον:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
– Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
– ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
– ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Επίσης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βέροιας Venus Growers ανακοινώνει πως ενδιαφέρεται για προσλήψεις οδηγών κλάρκ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ή βεβαίωση αναγγελίας

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2331023311, εσωτερικό 141,146,147 για το εργοστάσιο της Βέροιας και 2333026220 για το εργοστάσιο της Αλεξάνδρειας.