Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Διαπεριφερειακή Συνάντηση των Εταίρων του CESME

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, στις 10 και στις 11 Μαΐου 2017, τη Διαπεριφερειακή Συνάντηση των Εταίρων του CESME για την κυκλική οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αφορά στο 3ο εξάμηνο του έργου και χρηματοδοτείται από το Interreg Europe.
Στη συνάντηση θα παραστούν οι εταίροι του έργου και τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις έξι συμμετέχουσες χώρες στο CESME (Δανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Φιλανδία και Ελλάδα)
Στη συνάντηση θα παρουσιασθεί εργαλείο εκτίμησης του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων και του μοντέλου απόδοσης των «πράσινων» επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνάντησης, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μελέτης, σε περιπτώσεις εφαρμογής καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας σε τρεις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Επίσης, θα λάβει χώρα και η συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του έργου.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της συνάντησης:

Ημέρα 1η – Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
Πρόγραμμα επισκέψεων
8:15 π.μ. Σημείο συνάντησης Λευκός Πύργος
9.00-11.00 Επίσκεψη μελέτης στην επιχείρηση Καϊσίδης Α.Β.Τ.Ε. (Εργοστάσιο παραγωγής και ανακύκλωσης ασφαλτομίγματος, Σίνδος, http://www.kaisidis.gr/)
11.00-13.00 Επίσκεψη μελέτης στην επιχείρηση BIOGAS Λαγκαδά – Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ισχύς 1 MW) από την καύση βιοαερίου, το οποίο παράγεται από την αναερόβια χώνευση οργανικών πρώτων υλών http://www.biogaslagada.eu/
13.00-14.00 Γεύμα
14.00-17.00 Επίσκεψη μελέτης στην επιχείρηση Sani Resort, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (ένα από τα μεγαλύτερα στη Χαλκιδική) Το Sani Green είναι ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας στο οποίο η εταιρεία εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεών σε τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προστασία των υδάτων, η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και οι πράσινες προμήθειες (http://www.sani-resort.com/en_GB/sustainability/sani-green)

Ημέρα 2η – Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
(Αίθουσα «Φίλιππος» στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη)
08.30-09.00 Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής
09.00–13.00 Σεμινάριο για το Εργαλείο εκτίμησης του Περιβαλλοντικού προφίλ
13.00–14.00 Γεύμα
14.00–17.00 Σεμινάριο για το μοντέλο απόδοσης των επενδύσεων