Κατηγορίες
Βέροια κοινωνία

Βέροια: διανομή επισιτιστικής βοήθειας 9 και 10 Μαΐου στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Βέροιας στα πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» καλεί τους ωφελούμενους του προγράμματος να προσέλθουν στον χώρο του ΕΑΚ Βέροιας (Αρχή Αριστοτέλους – Μακροχώρι Βέροιας), την Τρίτη 9-5-2017 από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ. και την Τετάρτη 10-5-2017 από τις 09:00π.μ. έως τις 18:00μ.μ. για να παραλάβουν είδη βασικής υλικής συνδρομής.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με sms για το σημείο διανομής που θα προσέλθει ο καθένας.

 


Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων είναι να έχουν οι ωφελούμενοι μαζί τους: το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. καθώς και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.
Όπως ορίζει το πρόγραμμα σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.