Κατηγορίες
Νάουσα

Στις 12 Απριλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Δημαρχείο ΝάουσαςΤην Τετάρτη 12 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας με τα ακόλουθα 18 θέματα εγγραμμένα στην ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας καθαριότητας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, με Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη με βάση την τιμή λόγω αδυναμίας εκτέλεσης καθαριότητας των εσωτερικών Δημοτικών κτιρίων για ένα έτος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 2: Επιχορήγηση η μη της Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να υλοποιηθεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Σχολή Αριστοτέλους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 3: Αποδοχή είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 4: Αποδοχή είσπραξης αποζημίωσης καταστραφέντος οχήματος ΚΗΗ 3389 από Υδρόγειος Ασφαλιστική.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 5: Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα Ειρηνούπουλης στον σύλλογο «Φιλαρμονική Ειρηνούπολης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 6: Επανίδρυση εμποροπανήγυρης Κοπανού.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7: Έγκριση ή μη, προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 8: Έγκριση ή μη, προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης

Θέμα 9: Πρόσληψη ή μη, υδρονομέων άρδευσης.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Θέμα 10: Έγκριση ή μη, της υπ΄αρ. 39/2017 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της 3ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α.

Θέμα 11: Καθορισμός ή μη του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας για το έτος 2017
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 12: Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας, του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ημαθίας για την ανακύκλωση συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 13: Προμήθεια εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης και διάσωσης από τον προϋπολογισμό της «Πυροπροστασίας του Δημοτικού δάσους 2017» με χρησιδάνειο στη «Λέσχη Καταδρομέων Ν. Ημαθίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Θέμα 14: Έγκριση ή μη Συμμετοχής Δημοτικού Ωδείου Νάουσας σε παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 15: Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης «Αυγομαχιών» στην τοπική κοινότητα Λευκαδίων και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 16: Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Ένωση Τεχνών Ελλάδος «2ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 17: Αίτημα για έγκριση ή μη 3ης παράτασης εργασιών «με αναθεώρηση» της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τεχνικού στην θέση Ροδιά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 18: Έγκριση ή μη του με αρ. 2/2017 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Κόμβου Εισόδου Πόλης Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.