Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 13, 2017)

Ιδιόσημος, -η, -ο

αυτός που έχει ξεχωριστή σημασία
ΕΤΥΜ.: <ιδιο- + -σημος < σήμα

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 770