Κατηγορίες
αγροτικά

Αποζημιώσεις θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ – 470 χιλ. ευρώ θα καταβληθούν στην Ημαθία

Αποζημιώσεις ύψους 17.537.860,65 € πρόκειται να καταβάλει τη Μεγάλη Πέμπτη (13 Απριλίου 2017) ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.498 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά και το 2017.

Σύμφωνα με την ανάλυση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Κορινθίας όπου καταβάλλονται συνολικά 3.092.071,96 ευρώ.
Στην Ημαθία το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 470.343,57 ευρώ.