Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ Ημαθίας

Από το Τοπικό Συμβούλιο της ΕΑΑΣ Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής:

“Γνωστοποιείται στα Μέλη μας, ότι από 10.00ω της 10 Απριλίου μέχρι την 13.30ω της 13 Απριλίου 2017, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς για το έτος 2017.
Οι ημερομηνίες είναι αποκλειστικές. Αιτήσεις πέραν των προθεσμιών δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως από το δικαιούχο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Για την υποβολή των αιτήσεων, είναι απαραίτητα τα παρακάτω ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ δικαιολογητικά:

 


Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Β. Δελτίο ταυτότητος ΕΑΑΣ.
Γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό (το πολύ 3μήνου) οικογενειακής καταστάσεως.
Δ. Πρόσφατο αποδεικτικό (το πολύ 3μήνου) διαμονής στην Ημαθία. (πχ λογαριασμό ΔΕΚΟ, Τηλεφωνίας, Υδρεύσεως ή Αστυνομίας κλπ).
Ομοίως τα προαιρετικά προσκομιζόμενα δικαιολογητικά αναλόγως ειδικών συνθηκών (αναπηρίας, ανάγκης λουτροθεραπείας, δικαστικών αποφάσεων για Γονεϊκή Μέριμνα σε μονογονεϊκή οικογένεια, βεβαιώσεις σπουδών κλπ) πρέπει να είναι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.
Η επικύρωση των αντιγράφων όλων των δικαιολογητικών που θα τηρηθούν από την Επιτροπή Μοριοδότησης, θα γίνει από το Παράρτημα, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, Άρθρο 1, παράγραφο 2α (Περίπτωση «ΝΠΔΔ μη χρηματοδοτουμένων τουλάχιστον κατά 50% του προϋπολογισμού τους από τον κρατικό προϋπολογισμό»). Τα πρωτότυπα έγγραφα, δυνατό να επιστρέφονται στους κατόχους.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην παρουσία μας στο Διαδίκτυο (Blogspot, Facebook page, Twitter) και τα Γραφεία μας τις εργάσιμες ώρες (καθημερινές 10.00 έως 14.00).

Για το Τοπικό Συμβούλιο
Αντγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής, Γραμματέας”