Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη Μαθητική Κατασκήνωση στην Αγία Τριάδα

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

“Σχετικά με την είσοδο και χρήση του χώρου της Μαθητικής Κατασκήνωσης στην Αγία Τριάδα Νάουσας, κρίνεται σκόπιμο να γνωστοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση τα ακόλουθα:
Η Μαθητική Κατασκήνωση στην Αγία Τριάδα δεν είναι ανοιχτός χώρος δημόσιας αναψυχής, αλλά φυλασσόμενη έκταση του Υπουργείου Παιδείας με τις υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο να ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, που έχει και την ευθύνη διαχείρισης και προστασίας των εγκαταστάσεων.

 


Ως εκ τούτου, η είσοδος και η παραμονή στην Κατασκήνωση ΔΕΝ είναι ελεύθερη, όπως πολλοί εσφαλμένα θεωρούν, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφη αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και έκδοση σχετικής άδειας εισόδου, η οποία δίδεται μόνο υπό συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, στον χώρο της Κατασκήνωσης σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές, φθορές στα κτίρια, καθώς και κλοπές υλικών και εξοπλισμού, με συνέπεια να υποβληθεί μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του χώρου (ενίσχυση περίφραξης, ειδική σήμανση απαγόρευσης εισόδου, κάμερες 24ωρης εξ αποστάσεως καταγραφής), προκειμένου να προστατευτεί η περιουσία του Δημοσίου.

Για τους ανωτέρω λόγους, επισημαίνουμε ότι η χωρίς άδεια είσοδος και παραμονή στο χώρο της Μαθητικής Κατασκήνωσης απαγορεύεται, ακόμα και όταν αυτή δεν βρίσκεται σε χρόνο λειτουργίας, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 334 του Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 71 του Ν. 4139/2013.”