Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Τρεις πτυχιούχους θα προσλάβει ο Δήμος Αλεξάνδρειας για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα ΡΟΜΑ”

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα ΡΟΜΑ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9B «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»,.

Συγκεκριμένα και με σκοπό τη στελέχωση της Κεντρικής Δομής του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα ΡΟΜΑ» θα γίνει πρόσληψη ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ), ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ενός ατόμου με ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.


Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων λήγει στις 3 Απριλίου 2017.

Αναλυτικά δείτε ΕΔΩ.