Κατηγορίες
σύλλογοι

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της «Εστίας Ρουμλουκιωτών»

Από το σωματείο «Εστία Ρουμλουκιωτών» ανακοινώθηκε ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου που προήλθε μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5-3-2017.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

  • Νταμτσιόπουλος Δημήτριος : Πρόεδρος
  • Ζωντανού Ιουλία: Αντιπρόεδρος
  • Νικολόπουλος Στέφανος: Γενικός Γραμματέας
  • Μαλιώτας Χρήστος: Ταμίας
  • Νικολόπουλος Γρηγόριος: Μέλος
  • Ντάμτσης Ευθύμιος: Μέλος
  • Ντελιοπούλου Αικατερίνη: Μέλος