Κατηγορίες
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζει στις 30 Μαρτίου του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου, στις 20:30, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Ενημέρωση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 18-19/03/2017, από τον Πρόεδρο κ. Θωμά Μπόζιαρη.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης, για επαφές με το Δήμο Αλεξάνδρειας σχετικά με την ανάπτυξη και την προβολή της πόλης.
4. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, περιόδου 2017-2019.


5. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
6. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Κάλεσμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, για έλεγχο παραστατικών, εισπράξεων και πληρωμών, από 01/01/2016 έως 31/12/2016.