Κατηγορίες
σκίτσα-σάτυρα

Σίγουρα τον φοβήθηκε το μάτι της!!!

(φαίνεται άλλωστε, στο γεμάτο τρόμο βλέμμα της)