Κατηγορίες
Γκυρίνης Παναγιώτης Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ράπτης για νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Ο Δημήτρης Ράπτης, δημοτικός σύμβουλος από τον Πλάτανο, αναμένεται να είναι ο σύμβουλος που θα διαδεχθεί στην προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τον Νίκ. Μπρουσκέλη.

Σύμφωνα με τις (συνήθως σωστές) πληροφορίες μας ο Ράπτης θα είναι αυτός τον οποίο ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης θα προτείνει για πρόεδρο του Συμβουλίου, στη διαδικασία που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου, στις 10 το πρωί.