Κατηγορίες
Βέροια

Και στη Βέροια εκλογή νέου προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 5 Μαρτίου

Σε ειδική τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-3-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με μυστική ψηφοφορία θα εκλέξει μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά σειρά:

  1. Τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκλογή των ανωτέρω οργάνων ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

 

Πηγή: Πληροφοριοδότης