Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας (τεχνολόγος τροφίμων ΤΕΙ) στην ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ζητά ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΙ) για θέσεις Αναλυτή Χημείου στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου της (5ο χλμ Αλεξάνδρειας Κρύας-Βρύσης, Αλεξάνδρεια)

Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής.

Επιπλέον, η  γνώση Γερμανικής γλώσσας και εμπειρία σε εργαστήρια χημικά ή μικροβιολογικά θα συνεκτιμηθούν.

Αποστολή Βιογραφικού μέχρι: 20.03.2017

Fax : 2333027806

E-mail: info@almifoods.gr