Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Επιμορφωτικές συναντήσεις (εντός του Μαρτίου) από τον Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης Γεώργιο Χαλκιά

Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Χαλκιάς, διοργανώνει τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 08-03-2017 μέχρι 29-03-2017, ως εξής:

 

– Τετάρτη 08-03-2017, από ώρα 12:00 έως 14:00, επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Γ΄ και Δ΄, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Το παράδειγμα των νοερών υπολογισμών», από τον κ. Ιωάννη Τρικκαλιώτη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 70 Κιλκίς.

– Πέμπτη 16-03-2017, από ώρα 12:00 έως 14:00, επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Α΄ και Β΄, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Διδάσκοντας Μαθηματικά στην Α΄ και Β΄ τάξη», από τον κ. Ιωάννη Κουτσουρίδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 70 Πέλλας.

 

– Τετάρτη 29-03-2017, από ώρα 12:00 έως 14:00, επιμορφωτική συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Γλώσσας, ως προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση στη Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του Γυμνασίου», από τον κ. Γεώργιο Χαλκιά, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 70 Ημαθίας