Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή ηλεκτροδότησης στον Άραχο στις 15 και 16 Μαρτίου

Τη διακοπή στην παροχή ρεύματος στον Άραχο ανακοίνωσε  ο ΔΕΔΔΗΕ για την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Συγκεκριμένα διακοπή στην ηλεκτροδότηση θα σημειωθεί στις 15 Μαρτίου από 08:00 έως 14:30 στην είσοδο του χωριού και από 11:30 έως 14:30 σε όλο το χωριό καθώς και στις 16 Μαρτίου από 08:00 έως 14:00 τμηματικές διακοπές σε διάφορα σημεία (εργασίες στην είσοδο του χωριού).

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.