Κατηγορίες
ανακοινώσεις

ΔΕΗ: Παράταση για το πρόγραμμα «Δεύτερης Ευκαιρίας» έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Από τη ΔΕΗ ανακοινώθηκε πως η προθεσμία ένταξης στο Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» παρατείνεται έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

Αναλυτικότερα, όσοι πελάτες είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε, θα έχουν ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, με σχετική αίτηση μέχρι και τις 03.03.2017.