Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δήμος Αλεξάνδρειας: με ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22ας Μαρτίου 2017

Ενδιαφέρουσα αναμένουμε πως θα είναι και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 22 Μαρτίου αφού σε αυτή, πέραν του γεγονότος ότι θα (ξανά)συζητηθούν θέματα που στην ουσία δεν πέρασαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, θα πρέπει να αναμένονται κατά την εκτίμησή μας δυο ακόμη πράγματα:
α) να γίνει και μια πρώτη επισκόπηση της κατάστασης εντός της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας (και με τον τρόπο αυτό κι αν περάσει και λίγος καιρός και 3-4 ακόμη συνεδριάσεις θα είναι δυνατή η εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος τόσο για τις σχέσεις όσο και για τους συσχετισμούς εντός της συγκεκριμένης ομάδας – η οποία εμφανώς παρουσιάζει σημάδια που δεν δείχνουν ότι εξακολουθεί να έχει τη συνοχή του παρελθόντος),
β) να δούμε πως ακριβώς θα κινηθεί η δημοτική ομάδα της μείζονος αντιπολίτευσης, μετά από την απόρριψη από την Αποκεντρωμένη της προσφυγής Δημητριάδη για ακύρωση της συνεδρίασης της 3ης Φεβρουαρίου 2017 αλλά κυρίως επειδή όπως μαθαίνουμε η αντιπολίτευση “τρέχει” εντός αλλά και εκτός Ημαθίας με μια σειρά από άλλα θέματα.


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για τα έτη 2017-2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)
  3. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού (παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους –απομάκρυνση φερτών υλικών) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)
  4. Λήψη απόφασης για «Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ)
  5. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 82/2015) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)
  6. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των μισθωμάτων των υπ’ αριθ. 14,28,23 και 4 & 17 (ενιαίο κατάστημα), καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)