Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ Ημαθίας για το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων δημοσίου

Από το Τοπικό Παράρτημα της ΕΑΑΣ, με αφορμή την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Εισφορά Αλληλεγγύης σε συνταξιούχους του Δημοσίου, ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας (αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου) ότι δημοσιεύθηκε η Απόφαση 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τη συνταγματικότητα επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σε Συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η αντισυνταγματικότητα αφορά μόνον την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του άρθρου 38 του Ν 3863/2010 και του άρθρου 11 του Ν 3865/2010, δηλ:

 

  • Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%.
  • Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%.
  • Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%.
  • Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%.
  • Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 7%.
  • Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 8%.
  • Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 9%.
  • Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 10%.

 

Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν με το άρθρο 44 παρ. 10  του Ν.3986/2011  και το άρθρο 2 του Ν.4002/2011 (σε: 3%, 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14%).

Για το αν πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος ατομικά ή συλλογικά να υποβάλλει αίτηση ή ένσταση ή να προβεί σε αγωγή ή οτιδήποτε άλλο, παρακαλούμε για την υπομονή όλων μέχρι να έχουμε τις απόψεις των ειδικών που ζητήσαμε.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα.

 

Για το Τοπικό Συμβούλιο,

Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος

Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής, Γραμματέας