Κατηγορίες
Καρασαρλίδου Φρόσω

Φρ. Καρασαρλίδου: «σε σ/ν ρύθμιση για εποχικούς εργάτες που αποτελούσε πάγιο αίτημα του νομού μας»

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣΣτην αρμόδια επιτροπή της Βουλής συζητείται το σ/ν «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου ρυθμίζεται το εξής: «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, μέχρι και 70 ημέρες κατ’ έτος, διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εγγεγραμμένοι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης αναγγελίας της εργασίας αυτής στον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας και δεν καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση αυτή».

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα του νομού Ημαθίας. Η κ. Καρασαρλίδου…

 

έχει απευθύνει στο παρελθόν ερώτημα προς το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να διατηρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ανέργων που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες μέχρι και 70 ημέρες κατ’ έτος.

Με αφορμή αυτή την τελευταία εξέλιξη η βουλευτής Ημαθίας δήλωσε: “Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η διάταξη γιατί ξέρω ότι είναι το αποτέλεσμα συγχρονισμένης προσπάθειας και πιστοποιεί τις προθέσεις αυτής της κυβέρνησης – να δίνει, δηλαδή, λύσεις άμεσα”.