Κατηγορίες
Πλατύ

Υποβαθμίζεται το Α.Τ. Πλατέος σε Αστυνομικό Σταθμό

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 14 -09/02/2017, Τεύχος Α’) το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 που φέρει τον τίτλο «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Το συγκεκριμένο Π.Δ. φέρνει πολλές αλλαγές στις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως καταργήσεις υπηρεσιών, καταργήσεις ή υποβαθμίσεις αστυν. τμημάτων και σταθμών κλπ.

Στην Ημαθία τελικά δεν “σώθηκε” (παρά τα όσα μεγαλόσχημα ακούστηκαν από τους βουλευτές και όχι μόνο – σε αυτό θα αναφερθούμε άλλη στιγμή) το Α.Τ. Πλατέος. Το Α.Τ., που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Πλατέος της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας γίνεται πλέον Αστυνομικός Σταθμός που θα υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

 

Παρά τις εκκλήσεις τόσο του κόσμου, όσο και αρκετών τοπικών παραγόντων αλλά και των ίδιων των αστυνομικών υπαλλήλων, υπερίσχυσε η άποψη των Αθηνών για το συγκεκριμένο θέμα.  Προφανώς δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη, δεδομένου του γεγονότος ότι λόγω του σταθμού του ΟΣΕ η υπηρεσία της αστυνομίας στο Πλατύ αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Δυστυχώς…

*** Μια ειδική κατηγορία όσων ασχολήθηκαν με το θέμα είναι και τοπικοί “παράγοντες” (τρομάρα τους, ο Θεός να τους κάνει τέτοιους!!!) που σε κάποια χρονική στιγμή έτρεχαν να διαδίδουν ότι το θέμα λύθηκε με δικές τους ενέργειες και πως θα εξακολουθήσει να είναι Αστυνομικό Τμήμα η υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. στο Πλατύ.