Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Μπρουσκέλης Νίκος

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΤην Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής 35 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών σύστασης και λειτουργίας της εκτελεστικής επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011

2. Απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη έκτακτων δαπανών

3. 3η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθ. 23/2017 Οικονομικής Επιτροπής)

4. Έγκριση ή μη πληρωμής, βεβαιωθέντων νέων υποχρεώσεων, της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Α.Φ.Π. Μελίκης), στο Ι.Κ.Α Βέροιας

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (Α.Μ. 49/2015)

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 278/2006 ΤΥΔΚ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΚΑΘΙΑΣ» (A.M. 70/2012) του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Περιοχής

8. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» Α.Μ. 89/2015

9. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» Α.Μ. 93/2015

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

12. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ». Α.Μ. 89/2015

13. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ» Α.Μ. 93/2015

14. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» Α.Μ. 23/2015

15. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» (ΑΜ 109/2014)

16. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη

17. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Λουτρό

18. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νεοχώρι

19. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησέλι

20. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Ξεχασμένη

21. Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας»

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης προμήθειας στεφανιών και ειδών σημαιοστολισμού καθώς και της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων, για το 2017

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαφόρων εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία, τον Εθελοντισμό και το Πρόγραμμα Παιδειατροφής του Εθνικού Διαδημοτικού Δίκτυου Υγείας όπου ο Δήμος είναι μέλος.

24. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της υπ’ αριθ. 8615/17-03-2015 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ 179 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή

25. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της υπ΄αριθ.13688/06-05-2015 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 1878 αγροτεμαχίου Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή

26. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νησελουδίου της Τ.Κ. Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας

27. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση και τη διενέργεια διαδικασίας δημοπράτησης των υπ΄αριθμ.

1. Δημοτική έκταση 6.300 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθμ. 2008 τεμαχίου στη θέση Παλιομάνα του αγροκτήματος Τ. Κ. Προδρόμου.

2. Δημοτική έκταση 4.000 τ.μ. τμήμα του υπ΄αριθμ. 2008 τεμαχίου στη θέση Παναγία του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.

3. Αγροτεμάχιο Νο 1232 έκτασης 5.100 τ.μ. στη θέση Βουνό του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.

4. Αγροτεμάχιο Νο 1201 έκτασης 8.600 τ.μ. στη θέση Βουνό του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.

5. Αγροτεμάχιο Νο 1182 έκτασης 3.300 τ.μ. στη θέση Βουνό του αγροκτήματος Τ.Κ. Προδρόμου.

28. Δωρεάν παραχώρηση ή μη προς χρήση Δημοτικών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου (Αρμοδιότητας Δ.Σ.)

29. Εισήγηση παραχώρησης σχολικού χώρου

30. Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2017 στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης»

31. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας του πρώην Δημαρχείου Μελίκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Μεσοχώρι” στα πλαίσια “Μελικιώτικο καρναβάλι 2017” στον Λαογραφικό Όμιλο Μελίκης και Περιχώρων (Λ.Ο.Μ.Π.).

32. Εγκριση ή μη της αριθ. 8/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012»

33. Έγκριση ή μη της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου Ανώνυμος Εταιρία” και διακριτικό τίτλο “Π.Ο.Α.Υ. Θερμαϊκού ΑΕ”.

34. Έγκριση ή μη σύστασης δικτύου ΟΤΑ με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.

35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2017