Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 6, 2017)

Υπόρρητος, -η, -ο

(λογ.) αυτός που λέγεται με έμμεσο τρόπο, με υπονοούμενα: ~ προειδοποίηση / απειλή / ανησυχία.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1854