Κατηγορίες
ανακοινώσεις Νάουσα

Ενημέρωση από το Δήμο Νάουσας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Από το Δήμο Νάουσας ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

Την Τέταρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την διάθεση του Κοινωνικού Εισόδημα Αλληλεγγύης και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η αίτηση αφορά τους άστεγους και όσα νοικοκυριά διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η αίτηση είναι ανοιχτή και μπορεί να υποβληθεί είτε από τους αιτούντες απευθείας στην πλατφόρμα  www.keaprogram.gr είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων του Δήμου στον οποίο διαμένουν οι αιτούντες ή των ΚΕΠ του Δήμου.

Αρμόδιο για τον δήμο μας είναι το Τμήμα Πρόνοιας, το οποίο θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά και ώρες από 08π.μ-12μ.μ. με σειρά προτεραιότητας στο κτίριο Λόγγου-Τουρπάλη. Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε τις πρώτες μέρες εφαρμογής οφείλεται στα προβλήματα του κεντρικού συστήματος της πλατφόρμας του Υπουργείου.

 

Έχουμε λάβει διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι τις επόμενες ημέρες το πρόγραμμα θα «τρέχει» με καλύτερους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές των εγκεκριμένων αιτήσεων που θα υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ανεξαρτήτως ημερομηνίας, θα γίνουν στο τέλος του επόμενου μήνα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, στην πλατφόρμα  www.keaprogram.gr καθώς και στο τηλ. 2332052216.