Κατηγορίες
ανακοινώσεις

Δήμος Αλεξάνδρειας: το πρόγραμμα – βάσει ΑΦΜ – για τις αιτήσεις του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων (υποβολή αίτησης) στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου (Πρόνοια) για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των αιτούντων:

15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

16-2-2017τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

Τρίτη 28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ.