Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Δήμος Αλεξάνδρειας: πρόσληψη 4 ατόμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στο Κοινωνικού Φαρμακείου

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για εργασία στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο – η λειτουργία των οποίων έχει ενταχθεί, όπως έχουμε αναφέρει ήδη από τις 18 Ιανουαρίου ΕΔΩ, από την ΠΚΜ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” – ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα προσληφθούν δυο άτομα (ειδικότητες Κοινωνικών λειτουργών ΠΕ και Διοικητικού ΔΕ) ενώ στο Κοινωνικό Φαρμακείο επίσης δυο άτομα (ειδικότητες Φαρμακοποιών ΠΕ και Βοηθών Φαρμακείου ΔΕ), θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή τους και για ένα (1) έτος με τη δυνατότητα ανανέωσης τους έως τη λήξη του προγράμματος. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.