Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, στις 20:30.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί συνολικά 11 θέματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν 3: το πρώτο και το δεύτερο, που σχετίζονται με την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας  και το ενδέκατο και το δέκατο τρίτο (που αφορούν τα αποχετευτικά δίκτυα Πλατέος και Μελίκης – το πρώτο έχει να κάνει με την παράδοσή του ενώ το δεύτερο με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

Όσον αφορά το θέμα του ΟΕΥ,

αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο η θέση που θα διατυπώσουν ο δήμαρχος και η ομάδα-σύμβουλοι της πλειοψηφίας όσο και η θέση που θα διατυπώσει σύσσωμη η αντιπολίτευση στο Δήμο, αφού υπάρχει αίτημα της αντιπολίτευσης να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση λόγω προβλήματος που προέκυψε (έχουμε αναφερθεί σε αυτό σε προηγούμενη ανάρτηση).

Αναλυτικά, όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου είναι τα ακόλουθα:

1.Λήψη απόφασης περί έκρισης της Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας

2.Eπί της από 24-01-2017 αιτήσης του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ

3.Αποδοχή και απόδοση ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄κατανομή) έτους 2017

4.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ν.3463/06 άρθρο 186 παρ. 5 “Εκποίηση ακινήτων” έτους 2017

5.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση απο το Δήμο η τις κοινότητες, πραγμάτων ανήκοντα σε τρίτους για το έτος 2017

6.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο και ανήκουν σε τρίτους (270/81) για το έτος 2017

7.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κ.λ.π. μεταξύ Δήμου & φορολογουμένων έτους 2017

 

8.Λήψη απόφασης για : Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ»

9.Λήψη αποφασης για μισθωση ακινητου για τη στεγαση γραφειου Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια)

10.Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2017»

11.Διατύπωση γνώμης περί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση –Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας»