Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Πόσες και ποιες θέσεις εργασίας προβλέπονται στο Κοινων. Παντοπωλείο και Κοινων. Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας – που έγινε τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, ήταν και αυτό του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.

Οι δυο αυτές δομές έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” της ΠΚΜ και για την οργάνωση και λειτουργία τους προβλέπονται 4 θέσεις εργασίας:

– Μία θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και μία θέση ΔΕ Διοικητικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και

– Μία θέση ΠΕ Φαρμακοποιού και μία θέση ΔΕ Βοηθού Φαρμακοποιού στο κοινωνικό Φαρμακείο.

Όσοι/όσες προσληφθούν για τις συγκεκριμένες θέσεις θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή τους και για ένα (1) έτος με τη δυνατότητα ανανέωσης τους έως τη λήξη του προγράμματος.