Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας και στις 10 Ιανουαρίου

8raniaΚλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Με νέα απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Παν. Γκυρίνη (ακολουθεί το κείμενο της απόφασης), τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας παρατείνεται η διακοπή των μαθημάτων.

Η απόφαση είναι η ακόλουθη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.

2) Τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 , λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν για την προσβασιμότητα στο χώρο των σχολείων και την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ