Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν τα οικονομικά του 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο απολογισμός, ισολογισμός και η χρήση οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Υπέρ ψήφισαν μόνο οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ενώ κατά οι σύμβουλοι των υπόλοιπων δημοτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2015: οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 20.031.190,05 ευρώ, τα συνολικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 12.243.871,21 ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονταν στο ποσό των 7.233.106,92 ευρώ.