Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 3, 2017)

Επιτιμώ

ρ. μτβ (επιτιμάς…| επιτίμ-ισα, -ώμαι,  -άται, -ήθηκα, -ημένος)

προσάπτω μομφή (σε κάποιον) για κάτι αρνητικό που διέπραξε: ~ κάποιον για την αδιαφορία του.

ΣΥΝ.: επιπλήττω, μαλώνω ΑΝΤ.: επαινώ, εγκωμιάζω – επιτίμηση (η) (αρχ.) επιτιμητικός, -ή, -ό (αρχ.) επιτιμητικά (επιρρ.).

[ΕΤΥΜ.:  <αρχ.  Ἐπιτιμῶ (άω), αρχική σημ. «αποδίδω τιμή, < Ἐπι + τιμῶ. Η σημερινή σημασία (ήδη αρχ.) προέρχεται  από τη χρήση του ρήματος για να δηλώσει την πράξη των δικαστών, οι οποίοι όριζαν τη χρηματική ποινή που έπρεπε να πληρώσει ο καταδικασθείς]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 660