Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 2, 2017)

libri3λιβελλογράφημα (το)

[1888] (λιβελλογραφήμ-ατος | -ατα, -άτων]

δημοσίευμα, άρθρο ή βιβλίο που περιέχει δυσφημιστικά σχόλια και κακόβουλους, συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς (για κάποιον): δεν πρόκειται για υπεύθυνη κριτική, αλλά για  κατάπτυστο ~

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1009