Κατηγορίες
ανακοινώσεις Δήμος Αλεξάνδρειας παιδεία

Δεν θα ανοίξουν τη Δευτέρα 9/1 τα σχολεία του Δήμου Αλεξάνδρειας

8raniaΚλειστά με απόφαση του δημάρχου Παν. Γκυρίνη θα είναι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία Α/βαθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:


Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπ’ όψιν:

1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94,  παράγρ. 4,  περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)- Τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας

Αποφασίζουμε

Τη διακοπή των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικράτειου Δήμου Αλεξάνδρειας, την Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν για την προσβασιμότητα στο χώρο των σχολείων και την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.