Κατηγορίες
κοινωνία

Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών προς τη ΔΕΗ

dei logariasmosΜε ένα νέο πρόγραμμα για την εξόφληση οφειλών αλλά και με έκπτωση σε όσους προπληρώνουν τους λογαριασμούς τους επανέρχεται η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση θα θέσει σε ισχύ πρόγραμμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πρόγραμμα δόσεων «πολλών ταχυτήτων» ενώ υπάρχει σχεδιασμός για επιπλέον εκπτώσεις και όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους (με βάση τη μέση κατανάλωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε την αναστολή πληρωμής τους χρέους τους μέχρι 31.12.2017 και τη χορήγηση έκπτωσης 10% στους τρέχοντες λογαριασμούς για τους πελάτες, οι οποίοι την 31.01.2017 θα έχουν οφειλή μικρότερη των 500 ευρώ το ΔΣ αποφάσισε, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους εξοφλούν εμπρόθεσμα.

Η ρύθμιση αυτή αφορά 1.150.000 πελάτες περίπου με συνολική οφειλή περίπου 130 εκατ. ευρώ. Για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση από 01.02.2017 μέχρι και 30.04.2017.

Επίσης με απόφαση του ΔΣ παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε όσους πελάτες ρύθμισαν την οφειλή τους εντασσόμενοι στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά στην πορεία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπηκε. Οι πελάτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα με το τρέχον ποσό της οφειλής με σχετική αίτηση τους μέχρι τις 28.02.2017.

Πέραν της διατήρησης της γενναίας έκπτωσης του 15%, συνδεδεμένης, βέβαια, με τη συνέπεια στην εξόφληση των λογαριασμών και των δόσεων, από 10.01.2017 για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα  νοικοκυριά θα ισχύσουν τα εξής:

Α.             για οφειλή έως 1.000€ θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Η 1η δόση θα καταβάλλεται άμεσα.

Β.             για οφειλή άνω των 1.000€ θα υπάρχουν δύο επιλογές:

1η :  Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή

2η :  Άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι:

– Για τις μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, θα ισχύει, 10% προκαταβολή και οι μηνιαίες δόσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο μηνιαίο λογαριασμό, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

– Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πελατών: οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών και οι Αγροτικοί για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.

Τέλος το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε την παροχή νέων κινήτρων για πελάτες συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους. Συγκεκριμένα, επιβραβεύει με έκπτωση 6%, πλέον της γενναίας έκπτωσης του 15%, όσους πελάτες προπληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η εφαρμογή του Προγράμματος “Προπληρωμή Λογαριασμού”, ξεκινά άμεσα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον Μάρτιο του 2017, θα εφαρμοστεί και για τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στις νέες προτάσεις ρύθμισης και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης. Η συνέπεια και η δέσμευση όλων είναι προαπαιτούμενο τόσο για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ όσο και για τη διατήρηση του κοινωνικού της χαρακτήρα και του αναπτυξιακού της ρόλου, με ανταποδοτικά οφέλη για όλους.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως το πρόγραμμα εξόφλησης των οφειλών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή (που διήρκεσε 9 μήνες, από 01.04.2016) ολοκληρώθηκε με σημαντική επιτυχία, αφού το διακανονισθέν ποσό έφτασε στα 1,3 δισ. ευρώ (αφορά μόνο  χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ποσά υπέρ τρίτων) ενώ διακανόνισαν τις οφειλές τους 625.000 καταναλωτές. Το διακανονισθέν ποσό αντιστοιχεί στο 75% περίπου του συνολικού ποσού που οφείλουν οι πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης και το οποίο αφορούσε το Πρόγραμμα.