Κατηγορίες
αγροτικά

Έως 18 Ιανουαρίου 2017 οι ενστάσεις για την εξισωτική του 2016

opekepe3Μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2017 θα υποβάλλονται (στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων) ενστάσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους για την εξισωτική του 2016.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1847/51107/26.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275 Β΄), μετά ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 16 και 18 της προαναφερόμενης ΥΑ, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Η υποβολή γίνεται μέχρι και 18.01.2017 και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου απαιτείται, τα οποία:

  • θα ελεγχθούν ως προς την ιδιότητα του “’άμεσα συνταξιούχου”, στο πλαίσιο του κριτηρίου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι ένταξης και πληρωμής όσοι «έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα».
  • Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας διοικητικών Πράξεων (ΔΠ) όσον αφορά το αίτημα διόρθωσης αίτησης πληρωμής.

Το υπόδειγμα για τις ενστάσεις μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ