Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 31/1/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΈκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί στις 14:30 της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2017 με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την «Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών»

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό, “η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα διότι, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 5312/2017 (ΦΕΚ 121 Β΄/24-01-17) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης, η οποία γνωστοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. Πρωτ: 2306/30-01-2017 έγγραφο της περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση τουλάχιστον 2 (δύο) μήνες πριν από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, ήτοι έως 31 Ιανουαρίου 2017.”