Κατηγορίες
Νάουσα

Στις 12 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

dimarxeiologo_naoussaΣτις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με μόλις 8 θέματα να έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα:

Θέμα 1: Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης.

Θέμα 2: Καθορισμός του τιμολογίου της ΔΕΥΑΝ για το έτος 2017

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ.

Θέμα 3: Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 128/2016 Απόφασης του Ν.Π. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της ψήφισης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.& Α.

Θέμα 4: Διαγραφή ή μη, από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, Τοπ.& Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 5: Παράταση ή μη, υλοτομίας στη συστάδα 31α του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θέμα 6: Έγκριση ή μη, διοργάνωσης από το Δήμο Νάουσας , διήμερου πολιτιστικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διάθεση πίστωσης για κάλυψη των εξόδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 7 : Έγκριση ή μη, δαπανών για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 8: Εξέταση και αποδοχή ή μη, της ένστασης (αρ.πρωτ. 48232ττ/16-11-15) του αναδόχου του έργου: χαρών του Δήμου» του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης με Α.Μ 190/2009 (ΤΥΔΚ)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής & Τεχνικών Υπηρεσιών