Κατηγορίες
στήλες

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 48, 2016)

libri3Μετριοκρατία (η)

[χωρίς πληθυν.] η επικράτηση των μετρίων

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας, Β΄ έκδοση, Γ΄ ανατύπωση 2006 εμπλουτισμένη – σελίδα 1092